Tv3/Mtg genomför för första gången en diabetsgala på tv för att uppmärksamma diabetes som en mycket allvarlig sjukdom. En informations-/kunskaps och insamlingsgala.

www.facebook.com/diabetesgalan