Filip Sällskapet

Filip Söderhielm inspirerade sin omgivning att ta till vara på livet. Han uppmuntrade oss att fånga dagen och ögonblicket. Vi skulle inte bara drömma utan även uppfylla våra drömmar. ”One life – live it!”, var något av hans motto.

Filips  livsglädje  och förhållningssätt till sitt eget och andras liv fördjupades  då  han drabbades av diabetes1 vid 21 års ålder. Sex år senare slutade plötsligt Filips varma hjärta att slå.

För att hedra Filips minne och liv bildade Filips familj  och vänner våren 2006  Filip Söderhielms Minnesfond för LivsGlädje och Filip Sällskapet med uppgift att förvalta  minnesfonden och dela ut Stipendier