Om oss, Filip Sällskapet
Om oss, Filip Sällskapet

Om oss

Filip Sällskapet är en ideell förening som delar ut stipendier och bidrag till unga personer, projekt och organisationer med ändamålskriterierna Humanism och Hälsa för Livsglädje.

Vi vill gärna:

”Inspirera unga människor att våga göra livsval och uppfylla drömmar som i vardagen eller på sikt kommer att skapa en varaktig och bestående livskvalitet för sig själva och eller för andra”.

Filip Söderhielms Minnesfond för LivsGlädje, skall ta vid där Filips fysiska livsgärning slutade . Vi försöker föra vidare hans, tankar, idéer och förhållningssätt. För i en värld där vi står inför många globala utmaningar är det ibland lätt att glömma vilken förlösande kraft den goda spiralen som utgår i mötet mellan två människor kan ha. Det gjorde aldrig Filip. Det tänker inte heller vi göra.