Bidra, Filip Sällskapet
Bidra, Filip Sällskapet

Bidra

Vill du bidra till  att sprida livsglädje via  Filip Söderhielms Minnesfond för Livsglädje?

Varmt välkommen att bidra direkt eller  kontakta oss.

Swish: 1235443601

BG: 314-9523

PG: 604 78 78 – 1

 

Kontakta oss gärna på: ciao@filipsallskapet.se

 

Tack till alla de personer, organisationer och företag som och genom åren bidragit till Filip Sällskapets början och fortlevnad.