Sök stöd, Filip Sällskapet
Sök stöd, Filip Sällskapet

Sök stöd

Vår huvudinriktning är att ge stipendier till unga personer med Diabetes 1 som har ett medicinskt och ekonomiskt behov av att utbilda sin hund till Diabeteshund.

Skicka ett mail där du/ni i korthet berättar vem du/ni är, din/er livssituation, ditt/ert behov och kontaktuppgifter.

Du/ni behöver inte bifoga något, mer i denna första kontakt med oss.

Vi kommer att svara dig/er om vi önskar mer information.

 

Välkommen med din ansökan till ciao@filipsallskapet.se