För att en hund och person med diabetes ska fungera ihop krävs utbildning. Det är en lång, svår och kostsam tid på cirka 1 – 1,5 år. Det finns många som kan hjälpa till men bäst är om personen som utbildar är certifierad.
Filip Söderhielms Minnesfond för Livsglädje bidrar varje år till att 2-3 personer får utbilda sig och sin hund till ekipage. Vi bidrar ekonomiskt till detta och har som krav att den utbildar ekipaget är certifierad.

Titta gärna på dessa två organisationer:

www.soshund.se

www.brukshundklubben.se